Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w 2023 roku

 

W ramach umowy nr DOI/SK/85112/6220/50/1056 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne Minister Zdrowia udzielił Beneficjentowi Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Lublinie dotacji na zakupu aparatury i sprzętu medycznego. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono najwyższej klasy aparat ultrasonograficzny, dwustanowiskowy cyfrowy zestaw rentgenowski oraz tomograf komputerowy.